परोहा एम्बुलेन्सको मासिक आम्दानी सार्वजिक गरिएको बारे।

आर्थिक वर्ष: