बजेट तथा कार्यक्रम

परोहा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को रातो बजेट बुक।

दस्तावेज: 

बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण

नीति तथा कार्यक्रम २०७४-७५

परोहा नगरपालिकाको नगर सभाको प्रथम अधिवेशनको प्रथम बैठक नगर सभाका अध्यक्ष श्री शेख वकिल ज्यूको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका कार्यालय लौकहाको प्राङगनमा प्रारम्भ भयो ।