FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कम्प्यूटर सहायक पदको प्रयोगात्मक परीक्षा मिति संसोधन सम्बन्धमा सूचना

संक्षिप्त विवरण पठाउने ताकेता- पत्रमा उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु(mofald)

दस्तावेज: 

स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी(MOFALD)

Pages