FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय शिक्षा एेन २०७६ ७६/७७ 03/13/2020 - 12:41 PDF icon स्थानीय शिक्षा एेन2076.pdf
प्रदेश नं.-२ को राजपत्र ७५/७६ 02/06/2019 - 13:07 PDF icon प्रदेश नं. २ राजपत्र.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 09/05/2018 - 14:05 PDF icon abc.pdf
परोहा नगरपालिकाको नगर सभाबाट पारित ऐन कानुन आ.व. २०७४।०७५ ७४/७५ 09/05/2018 - 13:57 PDF icon आ व २०७४।०७५मा पास भएका कानुनहरु.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक,२०७४ ७४/७५ 09/03/2018 - 13:55 PDF icon arthik bidheyak 2018-09-05 14.46.54.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली,२०७४ ७४/७५ 09/03/2018 - 13:55 PDF icon कार्यसम्पादन नियम 2018-09-05 15.15.44.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 09/03/2018 - 13:55 PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 09/03/2018 - 13:55 PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधि-२०७४ ७४/७५ 08/22/2018 - 00:00 PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
नेपालको संविधान ७५/७६ 08/12/2018 - 08:51 PDF icon नेपालको-संविधान.pdf

Pages