FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रोजगार रणनीतिक योजना २०८० ७९/८० 05/31/2023 - 12:58
परोहा नगरपालिका जग्गा प्राप्तीको लाल पुर्जा । ७८/७९ 12/14/2022 - 14:07 PDF icon लाल पुर्जा परोहा नगरपालिका.pdf
भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय-जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन पुस्तिका । ७९/८० 11/29/2022 - 16:03 PDF icon CamScanner 11-23-2022 11.31.pdf
आर्थिक सहायता कार्यविधि-२०७४ ७४/७५ 11/01/2022 - 13:42 PDF icon आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७४.pdf
परोहा नगरपालिकामा रहेका विभिन्न समितिहरु ७९/८० 09/07/2022 - 16:53 PDF icon परोहा नगरपालिकामा रहेका विभिन्न समितिहरुः.pdf
बजार अध्यनको प्रतिवेदन परोहा नगरपालिका (RDC, NEPAL) ७९/८० 09/07/2022 - 12:45 PDF icon Commission market assessment final report_RECOVER_RDC.pdf
नेपाल विपद् व्यवस्थापन घोषणापत्र ७९/८० 08/30/2022 - 11:04
स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना-२०७८ ७८/७९ 08/29/2022 - 13:16 PDF icon Paroha LDCRP, 2078.pdf
सहकरी एेन,२०७४ ७९/८० 08/28/2022 - 16:35 PDF icon सहकारी-ऐन-२०७४.pdf
स्थानीय शिक्षा एेन २०७६ ७६/७७ 03/13/2020 - 12:41 PDF icon स्थानीय शिक्षा एेन2076.pdf

Pages