FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
परोहा नगरपालिकामा रहेका विभिन्न समितिहरु ७९/८० 09/07/2022 - 16:53 PDF icon परोहा नगरपालिकामा रहेका विभिन्न समितिहरुः.pdf
बजार अध्यनको प्रतिवेदन परोहा नगरपालिका (RDC, NEPAL) ७९/८० 09/07/2022 - 12:45 PDF icon Commission market assessment final report_RECOVER_RDC.pdf
नेपाल विपद् व्यवस्थापन घोषणापत्र ७९/८० 08/30/2022 - 11:04
स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना-२०७८ ७८/७९ 08/29/2022 - 13:16 PDF icon Paroha LDCRP, 2078.pdf
सहकरी एेन,२०७४ ७९/८० 08/28/2022 - 16:35 PDF icon सहकारी-ऐन-२०७४.pdf
स्थानीय शिक्षा एेन २०७६ ७६/७७ 03/13/2020 - 12:41 PDF icon स्थानीय शिक्षा एेन2076.pdf
प्रदेश नं.-२ को राजपत्र ७५/७६ 02/06/2019 - 13:07 PDF icon प्रदेश नं. २ राजपत्र.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 09/05/2018 - 14:05 PDF icon abc.pdf
परोहा नगरपालिकाको नगर सभाबाट पारित ऐन कानुन आ.व. २०७४।०७५ ७४/७५ 09/05/2018 - 13:57 PDF icon आ व २०७४।०७५मा पास भएका कानुनहरु.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक,२०७४ ७४/७५ 09/03/2018 - 13:55 PDF icon arthik bidheyak 2018-09-05 14.46.54.pdf

Pages