FAQs Complain Problems

कृष्ण-मन्दिर, लौकाहा बजार

Read More

लौकाहा -मेला ,लौकाहा बजार

Read More

परोहा न.पा. वार्ड नं. -२ मा अवस्थित जामे मस्जिद

Read More

राम मन्दिर,रामपुर-खाप

Read More

शिव-पार्वति मन्दिर, खाप

Read More

परोहा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

परोहा नगरपालिका नेपालको प्रदेश नं.-२ को रौतहट जिल्लामा अवस्थित छ।परोहा नगरपालिकाको घोषणा बि.स. २०७३ सालमा भई विधिवत रुपमा कार्यालय स्थापना भई संचालनमा आएको हो।यो नगरपालिका तत्कालिन छ वटा गा.वि.स.हरु मिलि बनेको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतंत्र स्थापना पश्चयात नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको ३-तहको शासन व्यवस्था अन्तर्गत साबिकको गा.वि.स. र गाउँपालिका रूपान्तरण हुने व्यवस्था बमोजिम परोहा न.पा. ९-वडा बन्न पुगेको छ।
जम्मा वडा: ९
क्षेत्रफल: ३७.४५ बर्ग किमि
जम्मा घरधुरि : ७०२४

Pages

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
९८५५०४०२०३
नगर उप प्रमुख
९८६५४११७३४

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9855044023
mahfoozk555@gmail.com
इन्जिनियर
९८५५०४०६१६
ydipendra616@gmail.com
कृषि तथा पशु शाखा प्रमुख
9845042011
gaurissah1963@gmail.com
शिक्षा शाखा प्रमुख
9866071302
santoshbhaipatel2001@gmail.com
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख
9845040462
jalandharyadav53@gmail.com
शाखा अधिकृत(रोजगार संयोजक)
९८५११८८२१०
pmep.esc.parohamun@gmail.com
सूचना प्रविधि अधिकृत
९८५५०५१३०६
ito@parohamun.gov.np
ना.सु( योजना शाखा)
९८५५०४०७८८
सूचना अधिकारी
९८५५०४३३४७
लेखापाल
9855043220
shivam9856049225@gmail.com
सव इन्जिनियर
९८४५०३६११३
pdomprakash10@gmail.com
प्रशासन सहायक पाँचौं (ना.सु.)
9855043586
ayubirfan330@gmail.com
एम.आई.एस.अपरेटर
9809278863
mdprawez385@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- "प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन"
जिम्मेवार अधिकारीः- "स्थानिय पञ्जिकाधिकारी वडा सचिव"
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- "३५ दिन भित्र निःशुल्क, ३५ देखि वा सो भन्दा बढी भएमा रु.५०/-"
आवश्यक कागजातहरुः- "मृतकको नागरिकता,सूचना दिने मानिसको नागरिकता,सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य ब्यक्ति हुनुपर्ने"
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- "३५ दिन भित्र"
जिम्मेवार अधिकारीः- "स्थानिय पञ्जिकाधिकारी वडा सचिव"
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- "३५ दिन भित्र निःशुल्क, ३५ देखि वा सो भन्दा बढी भएमा रु.५०/-"
आवश्यक कागजातहरुः- दुलाहा–दुलहीको नागरिकता,दुलहीले नागरिकता नलिएको खण्डमा पतिको नागरिकता,माइती तर्फ बाबु÷आमाको नागरिकता (दुलहा दुलही दुवै कार्यालयमा उपस्थित हुुनपर्ने।
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- "प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएकै दिन"
जिम्मेवार अधिकारीः- "स्थानिय पञ्जिकाधिकारी वडा सचिव"
सेवा दिने कार्यालयः- "वडा कार्यालय"
सेवा शुल्कः- "३५ दिन भित्र निःशुल्क, ३५ देखि वा सो भन्दा बढी भएमा रु.५०/-"
आवश्यक कागजातहरुः- " सम्बन्धित बच्चाको बाबुको नागरिकता,आमाको नागरिकता,नियमानुसार सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता</li>\n<li> सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य ब्यक्ति हुनुपर्ने,अस्पतालमा भए अस्पतालको कागजात "
सेवा प्रकारः- सामाजिक सुरक्षा
सेवा समयः- "जेष्ठ नागरिक, दलित जेष्ठ नागरिकको हकमा आगामीतोकिएको समयमा पास हुनुपर्ने ्र वर्ष उमेर पुग्ने चौमासिकमा र अन्यको हकमा सोहि आ।व।को निवेदन पेश गरे पश्चातको चौमासिक सोका लागि सामाजिक सुरक्षासमितिको बैठकबाट पास हुनुपर्ने"
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः- एकल महिलाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुरा भई निर्देशिका बमोजिम शर्त पुरा भएको र जेष्ठ नागरिकको हकमा ७० वर्ष पुरा भएको नागरिकताको प्रतिलिपी ।बिधवा महिलाको लागि श्रीमान्को मृत्युदर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपी, अन्यत्रबाट आएको भए बसाई सराई प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईजको २÷२ प्रति फोटो, निवेदनदलित जेष्ठको हकमा ६० वर्ष उमेर पुरा भएको नागरिकता प्रतिलिपी।दलित बालबालिका पोषण अनुदानको लागि (जन्मेदेखी पाँच बर्ष) जन्मदर्ता र आमा वा संरक्षकको नागरिताको प्रतिलिपी ।अपा· परिचय पत्रको लागि जिल्ला महिला तथा वालवालिका कार्यालयबाट जारि गरिएको अपा·ता परिचय पत्र, नागरिकता वा जन्म दर्ता प्रमाण पत्र, पुर्ण अपा·को हकमा संरक्षक समेतको २ प्रति फोटो (सबै लाभ ग्राहीहरुको निवेदनसंग २÷२ प्रति फोटो अनिवार्य)"
सेवा प्रकारः- सामाजिक सुरक्षा
सेवा समयः- "जेष्ठ नागरिक, दलित जेष्ठ नागरिकको हकमा आगामीतोकिएको समयमा पास हुनुपर्ने ्र वर्ष उमेर पुग्ने चौमासिकमा र अन्यको हकमा सोहि आ।व।को निवेदन पेश गरे पश्चातको चौमासिक सोका लागि सामाजिक सुरक्षासमितिको बैठकबाट पास हुनुपर्ने"
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः- एकल महिलाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुरा भई निर्देशिका बमोजिम शर्त पुरा भएको र जेष्ठ नागरिकको हकमा ७० वर्ष पुरा भएको नागरिकताको प्रतिलिपी ।बिधवा महिलाको लागि श्रीमान्को मृत्युदर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपी, अन्यत्रबाट आएको भए बसाई सराई प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईजको २÷२ प्रति फोटो, निवेदन</li>\n<li>दलित जेष्ठको हकमा ६० वर्ष उमेर पुरा भएको नागरिकता प्रतिलिपी।दलित बालबालिका पोषण अनुदानको लागि (जन्मेदेखी पाँच बर्ष) जन्मदर्ता र आमा वा संरक्षकको नागरिताको प्रतिलिपी । अपा· परिचय पत्रको लागि जिल्ला महिला तथा वालवालिका कार्यालयबाट जारि गरिएको अपा·ता परिचय पत्र, नागरिकता वा जन्म दर्ता प्रमाण पत्र, पुर्ण अपा·को हकमा संरक्षक समेतको २ प्रति फोटो (सबै लाभ ग्राहीहरुको निवेदनसंग २÷२ प्रति फोटो अनिवार्य)"

जानकारी