FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आठौं नगर सभाबाट आ.व.२०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम ।

८०/८१ 06/24/2024 - 13:16 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०८१-८२_F (1).pdf

आ.व.२०८०.८१ को निति तथा कार्यक्रम (बजेट ब्क्तब्य )

७९/८० 06/25/2023 - 13:55 PDF icon 1.pdf

आ.व.२०८०-८१ को आय प्रक्षेपन ।

७९/८० 02/28/2023 - 12:03

आ.व.२०७८/७९ निति तथा कार्यक्रम नगर सभामा पेश ।

७८/७९ 06/27/2022 - 00:00 PDF icon आ.व.२०७८.७९ निति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम ।

७८/७९ 06/24/2022 - 21:18 PDF icon 1.pdf

आ.व.२०७९-८० को अनुमानित आय विवरण ।

७८/७९ 12/26/2021 - 00:00

कोभिड-१९ को खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको बारेमा।

७७/७८ 11/24/2020 - 21:53 PDF icon CamScanner 11-25-2020 12.06.pdf

परोहा न.पा.आ.व.-२०७७/७८ को बजेट विवरण।

७७/७८ 11/12/2020 - 00:00 PDF icon बजेट विवरण-२०७७।७८.pdf

नगर सभा द्धारा अगामी आ.व.२०७७/०७८ काे लागि निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक ।

७६/७७ 06/24/2020 - 16:40 PDF icon Nagar sabha-2077-78.pdf

परोहा न.पा.आ.व.-२०७७/७८ को प्रस्तावितआय ।

७६/७७ 03/08/2020 - 12:32 PDF icon New Doc 2020-03-08 10.50.47_1.pdf

Pages