FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, २०७८ ७८/७९ Sunday, August 15, 2021 - 11:54 PDF icon राजश्व-परामर्श-समितिको-प्रतिवेदन-२०७८.pdf
गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७८ ७८/७९ Sunday, August 15, 2021 - 11:42 PDF icon MEDPA Progress Report, 2078.pdf
बहुक्षेत्रीय पाेषण याेजनाकाे वार्षिक प्रगति विवरण। ७८/७९ Tuesday, August 10, 2021 - 10:45 PDF icon MSNP Report_F.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वार्षिक प्रतिवेदन ,परोहा नगरपालिका ७७/७८ Tuesday, August 3, 2021 - 11:51 PDF icon रोजगार सेवा केन्द्र
राजस्व परामर्श समितको प्रतिवेदन-२०७७ ७६/७७ Sunday, August 30, 2020 - 07:33 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, २०७७ (परोहा).pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदन ७५/७६ Monday, September 9, 2019 - 16:09 PDF icon PMEP Progress report 2075-76.pdf