FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बालविवाह अन्तयका लागि रणनीतिक योजना २०८०

८०/८१ 01/14/2024 - 15:48 PDF icon बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना, २०८०_Paroha.pdf

Paroha Nagarpalika Nagar Profile

७८/७९ 01/20/2023 - 15:33 PDF icon Paroha Nagarpalika Profile .pdf

Municipality Transport Master Plan(MTMP)

७९/८० 01/09/2023 - 11:48 PDF icon MTMP(7.1.1).pdf

आ.व. २०७७/७८ को आय तथा व्ययको प्रक्षेपन।

७७/७८ 10/11/2020 - 14:34 PDF icon आय तथा व्ययको प्रक्षेपन-2077.78.pdf

परोहा न.पा.आ.व.-२०७६/७७ मा स्वीकृत योजनाहरु।

७६/७७ 03/15/2020 - 14:53 PDF icon yojana.pdf

आ.व. २०७५/०७६ को भौतिक प्रगति विवरण।

७५/७६ 02/05/2020 - 13:30 PDF icon भौतिक.pdf

रु. १० लाख भन्दा बढिको निमार्ण ठेक्काको निर्माणाधीन योजनाहरु।

७५/७६ 02/05/2020 - 13:27 PDF icon दश लाख-1.pdf

परोहा न.पा.आ.व.-२०७६/७७ मा स्वीकृत योजनाहरु।

७६/७७ 02/05/2020 - 13:22 PDF icon स्वीकृत योजना-76-77.pdf

परोहा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत योजनाहरु।

७५/७६ 03/24/2019 - 16:34 PDF icon New Doc 2019-03-24 16.17.20.pdf

योजनाको नाम तथा योजना स्थलको विवरण

७४/७५ 04/15/2018 - 13:00 PDF icon योजना final.pdf