FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

संक्षिप्त विवरण पठाउने ताकेता- पत्रमा उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु(mofald)

दस्तावेज: 

स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी(MOFALD)

कुटनीतिक प्रतिनिधिसंग गर्ने भेटगाट सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Pages