FAQs Complain Problems

७५/७६

सूचना।

दस्तावेज: 

निति तथा कार्यक्रम आ.व. -२०७६/७७

यस परोहा नगरपालिकाको श्री मेयर शेख वकिल ज्यूले सभाका सभा अध्यक्षता ग्रहण गरी अगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ।उप मेयर श्रीमति सुगन्धि गिरी ज्यू,वडाका अध्यक्षहरु(१ देखि ९ सम्म),सम्मपुर्ण नगर सदस्यहर ज्यू,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री देवनाथ यादव ज्यू लगायत सम्मपुर्ण कर्म

Pages