FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करार सेवामा सहयोगी शिक्षक आवश्यक्ता सम्बन्धि सूचना।

दस्तावेज: 

उपभोक्ता समितिको गठन वा आयोजना तथा कार्यक्रमको सम्झौता र भुक्तानी माग गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातरु।

दस्तावेज: 

सूचना ! सूचना ! सूचना !

 

यस परोहा नगरपालिकाको वास्तविक अवस्था झल्काउने नगर प्रोफाइल तयारी हुन गइरहेकोले यस नगरपालिकाबाट खटिएका तालिम प्राप्त गणकहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सत्य तथ्य विवरण टिपाई सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण नगरबासिहरुमा हार्दिक अनुरोध छ।

Pages